Když udeří silné mrazy, je třeba před nimi chránit hlavně rizikové skupiny. Mezi ně patří i děti. Velmi nízké teploty totiž snášejí mnohem hůře než dospělí. Jsou snadno náchylné k prochladnutí, vzniku omrzlin a mráz dráždí jejich dýchací cesty. Při extrémně nízkých teplotách je proto třeba omezit pobyt venku, anebo se mu zcela vyhnout.

MIMIFORUM zjistilo:
Co dětem způsobuje mráz

• Dráždí sliznice a dýchací cesty.
• Vede k rychlému prochladnutí.
• U dětí se rychle objevují omrzliny.

Mrazy děti ohrožují

Malé děti nejsou na mrazy tak dobře připraveni jako dospělí. Jejich termoregulační systém není tak vyvinutý, navíc třetina tělesného tepla uniká pokožkou hlavy. Proto je největší chybou děti v zimě nechat venku bez čepice. I když se říká, že by nejmenší měli chodit na vzduch za každého počasí, v mrazivých dnech je třeba dát pozor. S novorozenci a nejmenšími dětmi je lepší procházky omezit či vynechat, pokud je teplota nižší než –5 C. Pro předškolní děti je to –10 C a pro děti z prvního stupně ZŠ – 15 C.

Chraňte tělo i obličej

Pokud do mrazů s dětmi musíte, neměla by být vycházka příliš dlouhá. Navíc je třeba dbát na vhodné oblečení. Ideální je tzv. cibulový systém, tedy několik vrstev na sobě. Tu spodní by mělo tvořit funkční prádlo či termoprádlo. V každém případě je třeba dbát na to, aby děti měly teplou pokrývku hlavy a rukavice (vhodnější jsou palčáky). Obličej je pak dobré před cestou ven natřít speciálním krémem proti mrazu a větru. Pamatovat je nutné i na dostatečný pitný režim, který se v zimě často zanedbává.

Podchlazení a následné omrzliny

Děti jsou velmi náchylné k tvorbě omrzlin. Jejich kůže je velmi citlivá a mráz ji ještě vysušuje. Omrzlina se pak může objevit rychleji, než čekáme, a to již při teplotách kolem nuly. Jejím předstupněm bývá podchlazení, které přichází rychleji, když dítě nemá žádný pohyb – například při sezení v kočárku nebo na saních. Omrzlina se pak projeví bolestí postiženého místa. V případě omrznutí prvního stupně je pokožka bledá a necitlivá, po zahřátí místo červená, svědí a mohou se objevit puchýře. Pokud by šlo o omrzliny druhého stupně, pak by se jednalo o hlubší poškození kůže, která by byla zbarvena do fialova. Při obou variantách se mohou objevit puchýře. Třetí stupeň omrzlin je velmi nebezpečný, protože poškození kůže je nevratné. Barva kůže je modročerná, tkáň tvrdne a odumírá.

MIMIFORUM radí:
Co dělat, když se objeví omrzlina

• Zabránit dalšímu ochlazování pokožky a co nejrychleji se přesunout do tepla.

• Vyhnout se tření omrzliny sněhem, což se dřív naopak doporučovalo.

• Podat teplý oslazený nápoj.

• Připravit teplou koupel (35 – 42 C).

• V teplé vodě pohybovat omrzlou částí těla, případně třít okolí omrzliny. Do chvíle, než místo začne opět červenat. To bývá provázeno bolestí.

• Po koupeli místo osušit a sterilně krýt.

• Pokud se objeví puchýře, nikdy je nepropichujeme, jen je sterilně kryjeme a vyhledáme lékaře.

• Vyhledat lékařskou pomoc, zvlášť tehdy, jde-li o omrzlinu 2. a 3. stupně.