Charakteristika třídy

V druhé třídě „žlutých“ učí paní učitelka

Pavlína Brzozová a Bronislava Lysáčková

Naše třída se nachází v levém křídle v prvním poschodí budovy.

S dětmi zde pracují učitelky Pavlína Brzozová a Bronislava Lysáčková. Úklid provádí paní Jaroslava Kurková.Ve třídě je zapsáno 25dětí ve věku od 3 do 6 let.

Pro naší třídu je charakteristická žlutá barva, mnoho dětí řekne, že jdou do žluté třídy. V odstínech této barvy pořizujeme krabice a košíky na hračky, ubrousky na stoly, prostírání, čepičky pro děti, závěsy ve třídě, aj.

Rozvíjet dětskou osobnost, rozšiřovat poznatky dětí, vést je k samostatnosti a ohleduplnosti se snažíme v různorodých činnostech, které přizpůsobujeme místním podmínkám. Chceme, aby děti poznávaly vše na základě skutečnosti a vlastních samostatných prožitků. V průběhu roku k tomu přispívají celoškolní a třídní aktivity. Navštěvujeme divadelní představení, dle rozhodnutí rodičů se děti účastní kurzů plavání, tanečního kroužku, absolvují jízdy na koni. S dětmi chodíme cvičit do tělocvičny a delšími vycházkami do okolí pozorují děti život v přírodě, společně a hlavně s rodiči sbírají na podzim kaštany a žaludy, které si myslivci odvezou pro zvířata na zimu.

MŠ v Albrechticích u Havířova

www.msalbrechticek.cz