Současnost naší školky

Současná mateřská škola je umístěná velmi vhodně, v centru obce a v blízkosti Obecního úřadu Albrechtice, pošty a zdravotního střediska. Prostředí doplňuje katolický kostel nedaleko autobusových zastávek – směr Havířov a Karviná. Součástí mateřské školy je školní zahrada, bohatě osázená zelení. Postupně je vybavována herními prvky a plně využívaná k pohybovým aktivitám dětí.

O děti pečuje šest plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic s dlouholetou praxí, tři provozní zaměstnankyně a jedna kuchařka vydávající stravu, dováženou ze školní jídelny Základní školy Albrechtice.

MŠ v Albrechticích u Havířova

www.msalbrechticek.cz