Charakteristika třídy

Ve třetí třídě „zelených“ učí paní učitelka

Kateřina Lukšíková a Jitka Nalevajková

Tato třída se nachází v 1. patře budovy, v jejím pravém křídle a je označena zelenou barvou. Ve třídě pracují paní učitelky Kateřina Lukšíková a Jitka Nalevajková. Úklid v celém 1. patře MŠ zajišťuje paní Jaroslava Kurková a v odpoledních hodinách paní Zdeňka Szymurdová.

Specifikem této třídy je práce se stavebnicí LEGO. Třída obsahuje velké množství této stavebnice a pracují s ní podle vlastního plánu. Práce s touto stavebnicí přináší dobré výsledky v rozvoji jemné motoriky, celkové zručnosti, fantazie, a nejen předmatematické představivosti. Kladný vliv na děti má i po stránce mravní. Děti se rozvíjí ve vzájemné spolupráci, ohleduplnosti, trpělivosti a kamarádství. S touto stavebnicí máme již dlouholetou zkušenost.

Během denního vzdělávacího programu se paní učitelky zaměřují na logopedickou prevenci, kterou začleňují do běžných činností zábavnou formou spojenou nejen se správnou technikou dýchání, ale i artikulací a motorikou.

Další výchovně vzdělávací činnost této třídy vychází ze Školního vzdělávajícího programu (viz. Hlavní pedagogický záměr a Specifika naší mateřské školy).

V rámci zdravé mateřské školy budeme navštěvovat solnou jeskyni v Horní Suché, nedaleký ranč Pohoda, kde mají děti možnost jezdit na konících a každý rok se předškoláci účastní plaveckého kurzu. K pohybovým aktivitám a hrám využíváme naši tělocvičnu, která se nachází v prostorách mateřské školy.

S dětmi trávíme čas nejen na zahradě mateřské školy ale i na obecním hřišti a hřišti Základní školy v Albrechticích. Vyrážíme často na delší tematické vycházky za poznáním přírody a okolí obce Albrechtic.

MŠ v Albrechticích u Havířova

www.msalbrechticek.cz