Charakteristika třídy

Ve třetí třídě „zelených“ učí paní učitelka

Bronislava Struhalová (ved. učitelka) a Helena Nogolová

Tato třída se nachází v 1. patře budovy, v jejím pravém křídle. Je označena zelenou barvou.Ve třídě pracují ved. učitelka Bronislava Struhalová, spolu se svou zástupkyní Helenou Nogolovou. Úklid v 1. patře MŠ zajišťuje v současné době paní Kurková Jaroslava a Zdeňka Szymurdová.

Specifikem zelené třídy je práce se stavebnicí LEGO – dacta. Jedna učitelka vlastní mezinárodní diplom pro tuto práci s dětmi. Třída obsahuje 2 soubory stavebnice LEGA. Učitelky pracují podle vlastního plánu. Práce s touto stavebnicí přináší dobré výsledky v rozvoji jemné motoriky, celkové zručnosti, představivosti a fantazie. Kladný vliv na děti má i po stránce mravní. Děti se rozvíjí ve vzájemné spolupráci, ohleduplnosti, trpělivosti a kamarádství. S touto stavebnicí máme již dlouholetou zkušenost.

Další výchovně vzdělávací činnost této třídy vychází ze Školního vzdělávajícího programu (viz. Hlavní pedagogický záměr a Specifika naší mateřské školy.) V rámci zdravé mateřské školy budeme navštěvovat tělocvičnu v naší budově. Jezdíme na konících, účastníme se plaveckého kurzu a cvičíme s dětmi na obecním dětském hřišti a využíváme i hřiště Základní školy v Albrechticích. Vyrážíme společně s dětmi na delší tématické a turistické vycházky za poznáním přírody a okolí obce Albrechtic. Školní zahradu využíváme ke hrám a pohybovým aktivitám.

MŠ v Albrechticích u Havířova

www.msalbrechticek.cz