Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Základní škola a Mateřská škola Albrechtice (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete. Pokud by zde bylo něco nesrozumitelné nebo byste se rádi dozvěděli další informace, můžete nás navštívit na adrese Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, 735 43 Albrechtice.

Dále bychom vám rádi oznámili, že pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší škole jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi. V naší škole vykonává funkci pověřence společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA. a kontaktovat jej můžete:

1. ID datové schránky: 5b36car
2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

V prohlášení o ochraně osobních údajů je například vysvětleno:

• Jaké informace (osobní údaje) shromažďujeme, z jakého důvodu a na základě jakého právního titulu
• Jak tyto informace využíváme
• Po jakou dobu budeme s těmito informacemi nakládat
• Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci osobních údajů)
• Jaká mají děti a jejich zákonní zástupci práva vůči správci osobních údajů

Snažíme se, aby tento dokument byl přehledný a srozumitelný. Pokud se však stane, že některé výrazy úplně neznáte, neboť se jedná o právní pojmy (jako například zpracovatel osobních údajů, pseudonymizace apod.), pak neváhejte a obraťte se na nás nebo na pověřence. Rádi vám podrobnosti vysvětlíme.

MŠ v Albrechticích u Havířova

www.msalbrechticek.cz