Charakteristika třídy

V první třídě „červených“ učí paní učitelka

Šárka Jančarová a Jitka Nalevajková

Tato třída se nachází v přízemí budovy, v jejím levém křídle. Je označena červenou barvou. Doplňkové vybavení třídy se snažíme pořizovat v červené barvě.

Ve třídě pracují učitelky Šárka Jančarová a Jitka Nalevajková, úklid zajišťuje paní Lenka Hawlasková a Zdeňka Szymurdová. Do třídy je zpravidla zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 6 let. Všechny děti odebírají obědy, některé odcházejí po obědě domů, některé jsou spící. Jako specifika naší třídy preferujeme upevňování kladných vztahů mezi dětmi a vzájemnou pomoc a spolupráci mezi věkovými skupinami.

Pro užší kontakt rodičů s MŠ jim umožníme podílet se na aktivitách školy, vycházkách do přírody a okolí a společně se účastnit rozvoje dětské osobnosti prožitkovým učením.

Budeme navštěvovat tělocvičnu v naší MŠ a školní hřiště dle počasí.

Každodenními vycházkami budeme podporovat u dětí kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví, všímat si změn ročních období a správného chování ke svému okolí z hlediska ekologie.

MŠ v Albrechticích u Havířova

www.msalbrechticek.cz