Zápis do základní školy je pro dítě významným krokem, protože předchází zcela mimořádnému životnímu mezníku, nástupu do první třídy. Proto by rodiče neměli tento den nijak podcenit a děti náležitě připravit. Cizí prostředí a neznámá paní učitelka mohou udělat své.

V první řadě je důležité podporovat v dítěti jeho nadšení pro školu. Čím víc se dítě bude do první třídy těšit, tím lépe zvládne i cizí prostředí při zápisu do školy.

Pro bázlivější nebo úzkostlivější dítě může být vstup do cizího prostředí náročný tím spíše, pokud netuší a neumí si představit, co všechno jej tam čeká. Rodiče mu o to víc musí být oporou.

„Povídejte si se svým dítětem o tom, jak to ve škole vypadá, co je ve škole jinak než ve školce. Že do školy už chodí velké a šikovné děti, které se tam naučí spoustu nových věcí. Zkuste dítě na školu naladit a těšit se spolu s ním. Vyprávějte mu, jaké to bylo, když jste šli k zápisu do školy vy, co jste ve škole zažili,” radí speciální pedagog Mgr. Světlana Drábová a dodává:

“Příprava k zápisu i na zvládnutí nástupu do první třídy nemusí být žádný dril, naopak nejpřirozenější a příjemnější je podporovat schopnost dítěte se soustředit při oblíbených hrách, jako je pexeso, karty, deskové hry, Člověče, nezlob se… Vyžadujte po dítěti, aby i doma plnilo dohodnuté normy chování. Povídejte si s dítětem o tom, proč je školní práce důležitá, kvůli čemu do školy chodíme. Ukazujte mu praktickou využitelnost školních poznatků (brzy už si samo přečte knížku, spočítá si, kolik mu mají vrátit v obchodě…).”

Co by dítě mělo umět

• U zápisu by každé dítě mělo zvládnout reprodukovat básničku nebo písničku, znát barvy, geometrické tvary, mělo by umět vyjmenovat číselnou řadu do 10 a orientovat se v číselné řadě do 5.
• Rozlišování předmětů: vyhledávání stejných předmětů (např. kostek mezi kuličkami), odlišování rozdílných věcí (najít, co do skupiny nepatří podle tvaru, barvy). Vyhledávání rozdílů na zdánlivě stejných obrázcích, vyhledání stejných obrazců z několika si podobných, odlišení rozdílného obrazce z řady stejných, vyhledávání “ukrytých” věcí na obrázku.
• Procházení obrázkovými bludišti, vyhledání a určení místa věcí v místnosti, na obrázku, hračce i v reálu s určováním změny jejich postavení v prostoru, vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vpravo/vlevo vzadu/vpředu/uprostřed, určení polohy na sobě a druhém člověku, popis cesty do obchodu, parku apod. s pojmy vpravo/vlevo.
• Dítě by mělo poznat první písmeno ve slově. Napodobit rytmus vytleskáním. A zapamatovat si větu o osmi slovech a doslova ji zopakovat.
• Nelze zapomínat ani na sociální zralost, umět pracovat ve skupině, vykat dospělým, pozdravit při setkání, poprosit při žádosti o věc / pomoc, poděkovat. Mělo by se umět obléknout bez cizí pomoci, obout si boty a zavázat tkaničky na kličku.

Dále je velmi důležité, aby budoucí prvňáček uměl správně držet tužku. Pokud tomu tak není a dítě nerado kreslí a vybarvuje, je vhodné vyhledat odborníka (speciálního pedagoga) a odstranit nesprávné držení psacího náčiní ještě před vstupem do první třídy.

Správný nácvik psaní

• Psaní a kreslení by mělo vždycky být pro dítě příjemnou zábavou, potěšením, ne stresující povinností.

• Dbejte na to, aby dítě vždycky drželo tužku správným způsobem a zbytečně si neosvojilo různé zlozvyky, které se následně těžko odvykají.

• I nejmenším dětem pořiďte psací potřeby, které mají ergonomický (trojúhelníkový) tvar a podporují správný úchop. Pero by mělo příjemně padnout do ruky, mělo by mít měkkou protiskluzovou zónu úchopu, která podporuje uvolněné držení. Volte spíše širší stopu (hrot), tenká linka způsobuje, že ruka automaticky více tlačí na psací pomůcku. Důležité je i to, aby se dítěti psací náčiní líbilo. Oblíbené pero je vždy používáno s nadšením a motivuje dítě k psaní.

• Pokud vaše dítě preferuje levou ruku, nesnažte se ho předělat, ale pořiďte mu speciální pera a tužky pro leváky. Vyzkoušejte ergonomické produkty pro leváka, např. celá řada Stabilo easy nabízí nejen tužku, pero, ale i pastelky pro leváky. Výborné jsou i tužky Europen či trojhranné tužky a pastelky Koh-i-noor.

• Pokud se vyskytnou problémy s úchopem, obraťte se na speciálního pedagoga, který byl proškolen ve specializovaném grafomotorickém kurzu.

 

Koukněte na naše další články