Tříleté dítě by mělo v následujících oblastech ovládat a znát:

MATEMATIKA

• počítat do tří a ukázat odpovídající čísla na prstech
• ovládat pojmy: jeden-mnoho, velký-malý, široký-úzký, vysoký-nízký, stejné-různé atd.
• znát základní barvy
• znát základní geometrické útvary
• srovnávat předměty dle velikosti, barvy, tvaru
• srovnávat počet předmětů
• vybírat do páru předměty s danou charakteristikou

 

ROZVOJ ŘEČI

• znát názvy okolních předmětů: nábytku, nádobí, hraček, oblečení atd.
• znát jeden příznak každého předmětu
• znát názvy základních činností (běhání, skákání, spaní atd.)
• opakovat básničky a písničky

 

POZORNOSTI

• min. 3-4min. soustředěně vyplňovat úkol
• nacházet párové předměty
• ze skupiny předmětů vybrat potřebný
• všímat si vlastností a kritérií předmětů
• nacházet shody a rozdíly mezi předměty

 

PAMĚTI

• zapamatovat si 2-3 obrázky
• zapamatovat si 3-4 slova, zopakované několikrát dospělým
• pamatovat a opakovat pohyby, zopakované 1-2x dospělým
• pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu

 

MYŠLENÍ

• skládat obrázek ze 2-4 částí
• nalézat a vysvětlovat nesoulad na obrázcích
• nalézat přebytečný předmět a vysvětlit svůj výběr
• nacházet shody a rozdíly mezi předměty

 

MOTORIKY

• rozstřihnout nůžkami papír
• vytvářet a lepit válečky a kuličky z plastelíny
• kreslit kroužky, tečky a linky
• opakovat pohyby prstové gymnastiky

 

OKOLNÍ SVĚT

• znát názvy a mít představu o domácích (kráva, kůň, prase, kočka, pes atd.) a divokých (medvěd, vlk, zajíc, liška atd.) zvířatech
• znát názvy třech-čtyřech zástupců z řad ptáků, ryb, hmyzu
• znát názvy základních rostlin – třech-čtyřech zástupců z řad stromů a květů
• mít představu o ovoci, zelenině
• mít představu o materiálech, ze kterých jsou vyrobeny okolní předměty
• znát části dne (ráno, den, večer, noc)
• umět rozpoznat počasí (déšť, sníh, vítr, duha…)

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

• umět skákat po dvou nohách (snožmo)
• házet a chytat míč
• držet rovnováhu, přecházejíce desku položenou na zemi
• znát pravidla osobní hygieny

 

HUDBA

• kopírovat zvuky
• hýbat se v rytmu hudby
• korigovat sílu hlasu, hovořit nahlas-potichu
• mělo by mít představu o zvucích okolního světa (zpěv ptáků, zvuky zvířat, hmyzu, šum vody, dopravy, zvuky vydávané domácími spotřebiči atp.