ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ALBRECHTICE Obecní 698

pro školní rok 2024/2025

 ve čtvrtek 2. 5. 2024                                                               

V době od 8.00 – 16.00hod. budou zápisy pro děti, které k 31.8.2024 dovrší 3 let.                                                                                              Mladší děti se dostaví k zápisu až dovrší 3 roky.

Co potřebujete k zápisu:  občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený lékařem (žádost a evidenční list si můžete stáhnout na www.msalbrechticek.cz v rubrice dokumenty, nebo vyzvednout v mat. škole).

Tyto dokumenty doručte osobně do mateřské školy v den zápisu.