Obec Albrechtice
ul. Obecní 186
735 43 Albrechtice

Váš dopis zn. : Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Ze dne : Mgr. Zdeněk Feber
Naše značka : SocK/176/2024/Mel ředitel
Číslo jednací : OÚA/1183/2024/ Školní 20
735 43 Albrechtice

Vyřizuje : Bc. Kateřina Melišová ID: iaeqfxi
Tel.: : 596 428 448 kl.18
E-mail : socialni@obecalbrechtice.cz
Datum : 13. 6. 2024

Úplata za vzdělání v mateřské škole a školní družině

Vážený pane řediteli,
Rada obce Albrechtice na svém zasedání dne 6. 6. 2024, usnesením č. 36, v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovila u příspěvkových organizací úplaty za vzdělávání s účinností od školního roku 2024/2025 v částkách:
a) v mateřských školách ve výši 500,-Kč/měsíc/dítě
b) ve školních družinách ve výši 200,-Kč/měsíc/dítě
S pozdravem
Ing. Jindřich Feber,
starosta