> ve čtvrtek 13.6.2024 návštěva loutkového divadla Bajka v

Českém Těšíně,kde děti shlédnou představení:

“O Jeníčkovi a Mařence”

Odjez od MŠ v 9.30hod.

 

 

> dopoledne ve středu 19.6.2024 podle počasí se budeme

loučit se školkou na školní zahradě s programem:

“Broučci,”ktený povede Hopsalín p. Riedl.

 

 

> Srdečně zveme budoucí školáky a jejich rodiče

na “Slavnostní rozloučení se školkou” s předáním dětí

paní učitelce ze ZŠ.

Uskuteční se ve čtvrtek 20.6.2024 v 16,00h.

v sále Dělnického domu.

Hosty budou: p. ředitel ZŠ Mgr. Zdeněk Feber

a p. učitelka 1. třídy.

Program je zajištěn u kouzelnice Radany Vozňákové.

                                                     Přejeme příjemnou zábavu.