Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 AlbrechticeMateřská škola, Obecní 698, Albrechtice

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělání
ve školním roce 2024/2025

V Albrechticích dne: 24. 5. 2024

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Albrechtice, příspěvkové organizace Mgr. Zdeněk Feber, jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 36, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,  takto:


P Ř I J Í M Á

k předškolnímu vzdělání v Základní škole a Mateřské škole Albrechtice, příspěvková organizace
ve školním roce 2024/2025 děti s následujícími registračními čísly:

 1. 2024/05/01
 2. 2024/05/02
 3. 2024/05/03
 4. 2024/05/04
 5. 2024/05/05
 6. 2024/05/06
 7. 2024/05/07
 8. 2024/05/08
 9. 2024/05/09
 10. 2024/05/10
 11. 2024/05/11
 12. 2024/05/12
 13. 2024/05/13
 14. 2024/05/14
 15. 2024/05/15
 16. 2024/05/16
 17. 2024/05/17
 18. 2024/05/18
 19. 2024/05/19
 20. 2024/05/20